• darkblurbg
  Specialist in personen- en familierecht

U kunt een beroep op De Haas Advocatuur & Mediation doen om uw belangen te behartigen in discussies, onderhandelingen en procedures, die de volgende onderwerpen betreffen:

 • Echtscheiding, scheiding van tafel en bed of proefscheiding
 • Afwikkeling van samenlevingscontracten
 • Second opinion bij mediation
 • Gezag en zorg-/ omgangsregeling
 • Ouderschapsplan
 • Wijziging hoofdverblijf kinderen
 • Alimentatiezaken/ berekeningen
 • Verdeling/ verrekening vermogen bij scheiding
 • Boedelverdeling
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • Pensioenverevening/ -verdeling
 • Erkenning/ ontkenning vaderschap
 • Naamswijziging
 • Adoptie
 • Ondertoezichtstelling/ uithuisplaatsing

Advocaat: úw belangenbehartiger


Marijke de Haas staat u bij als advocaat, hetgeen betekent dat uw belangenbehartiging centraal staat. In eerste instantie gaat zij voor u het gesprek aan met de andere partij, om te onderzoeken of het mogelijk is om in overleg tot afspraken te komen. Als dat niet lukt of mogelijk blijkt, dan zal zij uw standpunten namens u aan de rechter voorleggen en de rechter verzoeken om een beslissing te nemen.

Advocaat-mediator: afhandeling in overleg


U kunt Marijke de Haas ook inschakelen als (advocaat-)mediator. In dat geval probeert u met de betrokken partij(en) in een aantal gesprekken tot overeenstemming te komen over alles wat geregeld moet worden. Marijke begeleidt u daarbij op zowel juridisch en financieel vlak. Daarbij schenkt zij ook aandacht aan, voor zoveel nodig, de emotionele aspecten van uw zaak. Bij dit laatste moet u denken aan het op gang brengen van het verwerkingsproces en de communicatie tussen u, uw partner en uw eventuele kinderen.

Marijke houdt als (scheidings)mediator, als neutrale derde, de belangen van u en uw (ex-)partner in het oog en heeft met name een informerende rol.
Als de mediation tot overeenstemming leidt, wordt die door de mediator vastgelegd in een overeenkomst, vaak een scheidingsconvenant. U hoeft niet naar de rechtbank om een zitting bij te wonen; het dossier wordt door de rechtbank schriftelijk afgehandeld.

Mediation kent een aantal voordelen ten opzicht van route via de rechtbank. Het resultaat van een mediation is in de regel meer bevredigend dan een beslissing van de rechter. Beide partijen zijn het immers eens over het resultaat en zijn gemotiveerd om de afspraken na te komen.

Een groot voordeel is dat uw en uw (ex-)partner samen beslissen over wat er wel en niet gaat gebeuren in de toekomst na de scheiding. Dat is anders dan bij een scheiding “op tegenspraak”. Dan bepaalt de rechter wat wel of niet kan en mag na de scheiding.

De praktijk wijst uit dat een mediationproces sneller verloopt dan een procedure, hetgeen ook vaak een financieel voordeel levert. Tenslotte rond u met deze wijze van aanpak met een zekere berusting uw zaak af. U hebt de afwikkeling, van bijvoorbeeld de scheiding, immers samen geregeld. Dit komt niet alleen u en uw (ex-)partner ten goede, maar vooral ook de kinderen.